Περιγραφή

Στοιβάζονται, ενώνονται και σκαρφαλώνουν σε πυραμίδα.