Περιγραφή

Βρεφίκη τσάντα για να χωράει ολα τα πράγματα που θα χρειαστεί το μωράκι σας στην έξοδο σας!